Seculine Twinlink Wireless Flash Trigger

ระบบสั่งงานแฟลชไร้สายด้วยคลื่นวิทยุ และแสงอินฟราเรด ใช้งานคู่กับแฟลชนอก และสตูดิโอแฟลช ทำงานได้ในทุกสภาพแวดล้อม มั่นใจได้ 100% ลดปัญหาเรื่องแฟลชติดบ้าง ไม่ติดบ้าง ระบบคลื่นวิทยุความถี่ 2.4GHz ลดปัญหาการรบกวนจากความถี่วิทยุทั่วไป แม่นยำในการสั่งงาน

Twinlink เครื่องส่งพร้อมเครื่องรับ ราคาพิเศษ 3,800 บาท
Twinlink เครื่งรับ ราคาพิเศษ 2,500 บาท

Model
Transmitter : T2Tx, Receiver : T2RxD
Battery
Transmitter : CR2032(3V) x 2, Receiver : AAA(1.5V) x 3
External Power
Receiver : DC 5V (AC Power adapter)
Operation frequency
2.4 GHz
Maximum Sync shutter speed
MIC : SCQ-T2Tx
Dimention
Transmitter 40x68x35mm, Receiver 50x80x25mm
Weight
Transmitter 35g, Receiver 53g

สั่งงานด้วยระบบคลื่นวิทยุความถี่ 2.4GHz และ Infrared มันใจได้ว่าแฟลชทำงานในทุกสภาพแวดล้อม

คลื่นวิทยุสามารถเลือกช่องใช้งานได้มากถึง 16 ช่องความถี่ ป้องกันการใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน ในกรณีที่มี TwinLink ใช้งานอยู่ในที่เดียวกันหลาย ๆ ตัว

ตัวเครื่องรับสามารถทำงานได้ทั้งแบตเตอรี่ AAA และต่อไฟตรงจาก AC Adapter ในชุดมาพร้อมแบตเตอรี่ชาร์จ AAA Sanyo เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ที่ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถมองได้ชัดเจนในทุกสภาพแสง