ฟิลม์สี 135/36
Fujifilm Color C200 135/36 ม้วนละ 200 บาท
Fujifilm Superia 400 135/36 ม้วนละ 240 บาท
Fujifilm CLN Pro 400H 135/36 ม้วนละ 420 บาท

ฟิลม์ขาวดำ 135/36
Ilford Delta 100 135/36 ม้วนละ 230 บาท
Ilford Delta 400 135/36 ม้วนละ 230 บาท
Ilford HP5 Plus 400 135/36 ม้วนละ 220 บาท
Ilford XP2 400 135/36 (ล้าง C-41) ม้วนละ 230 บาท

ฟิลม์สี 120
Lomography 800 120 (Pack 3) แพ็คละ 870 บาท
Lomography 800 120 ม้วนละ 290 บาท

ฟิลม์ขาวดำ 120
Ilford HP5 Plus 400 120 ม้วนละ 205 บาท
Ilford Delta 100 120 ม้วนละ 220 บาท
Ilford XP2 400 120 (ล้าง C-41) ม้วนละ 230 บาท