ฟิลม์สี 135/36
Fujifilm Color C200 135/36 ม้วนละ 160 บาท
Fujifilm Superia 200 135/36 ม้วนละ 190 บาท
Fujifilm Superia 400 135/36 ม้วนละ 200 บาท
Fujifilm CLN Pro 400H 135/36 ม้วนละ 330 บาท

ฟิลม์ขาวดำ 135/36
Ilford Delta 100 135/36 ม้วนละ 220 บาท
Ilford Delta 400 135/36 ม้วนละ 220 บาท
Ilford Delta 3200 135/36 ม้วนละ 250 บาท
Ilford HP5 Plus 400 135/36 ม้วนละ 198 บาท

ฟิลม์สี 120
Fujifilm CLN Pro 400H 120 (Pack 5) แพ็คละ 1,300 บาท
Fujifilm CLN Pro 400H 120 ม้วนละ 330 บาท 

ฟิลม์ขาวดำ 120
Ilford HP5 Plus 400 120 ม้วนละ 187 บาท
Ilford FP5 Plus 125 120 ม้วนละ 187 บาท
Ilford Delta 100 120 ม้วนละ 220 บาท
Ilford Delta 3200 120 ม้วนละ 250 บาท