Mod. 3817 Case
กระเป๋า Airtight Hard Case Made in Italy ปกป้องอุปกรณ์ภายในสูงสุด ป้องกันน้ำ กันกระแทก และกันฝุ่น ระบบล็อกเปิดง่าย แต่แน่นหนา พร้อม O-ring กันน้ำ ข้างตัวล็อกมีรูสำหรับคล้องกุญแจ เพิ่มความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ภายใน วาวล์สำหรับปรับแรงดันภายในกระเป๋าโดยอัตโนมัติสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือการเดินทางที่มีการปรับเปลี่ยนความดันอากาศ หูหิ้วแบบ Soft Grip Rubber นุ่มมือ ไม่กดเวลาหิ้ว มีช่องเขียนป้ายชื่อด้านหน้า น้ำหนักกระเป๋าเปล่า 2.29 กิโลกรัม แรงยกตัวรองรับอุปกรณ์ได้มากสุดถึง 7 กิโลกรัมโดยที่ไม่จม มาพร้อมช่องกันกระแทกภายในที่จัดแบ่งได้ตามความต้องการ
ราคา 4,500 บาท

Mod. 3818 Case
กระเป๋า Airtight Hard Case Made in Italy ปกป้องอุปกรณ์ภายในสูงสุด ป้องกันน้ำ กันกระแทก และกันฝุ่น ระบบล็อกเปิดง่าย แต่แน่นหนา พร้อม O-ring กันน้ำ ข้างตัวล็อกมีรูสำหรับคล้องกุญแจ เพิ่มความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ภายใน วาวล์สำหรับปรับแรงดันภายในกระเป๋าโดยอัตโนมัติสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือการเดินทางที่มีการปรับเปลี่ยนความดันอากาศ หูหิ้วแบบ Soft Grip Rubber นุ่มมือ ไม่กดเวลาหิ้ว มีช่องเขียนป้ายชื่อด้านหน้า น้ำหนักกระเป๋าเปล่า 3.14 กิโลกรัม แรงยกตัวรองรับอุปกรณ์ได้มากสุดถึง 12.4 กิโลกรัมโดยที่ไม่จม มาพร้อมช่องกันกระแทกภายในที่จัดแบ่งได้ตามความต้องการ
ราคา 5,500 บาท

Mod. 4820 Case
กระเป๋า Airtight Hard Case Made in Italy ปกป้องอุปกรณ์ภายในสูงสุด ป้องกันน้ำ กันกระแทก และกันฝุ่น ระบบล็อกเปิดง่าย แต่แน่นหนา พร้อม O-ring กันน้ำ ข้างตัวล็อกมีรูสำหรับคล้องกุญแจ เพิ่มความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ภายใน วาวล์สำหรับปรับแรงดันภายในกระเป๋าโดยอัตโนมัติสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือการเดินทางที่มีการปรับเปลี่ยนความดันอากาศ หูหิ้วแบบ Soft Grip Rubber นุ่มมือ ไม่กดเวลาหิ้ว มีช่องเขียนป้ายชื่อด้านหน้า น้ำหนักกระเป๋าเปล่า 4.64 กิโลกรัม แรงยกตัวรองรับอุปกรณ์ได้มากสุดถึง 24.7 กิโลกรัมโดยที่ไม่จม มาพร้อมช่องกันกระแทกภายในที่จัดแบ่งได้ตามความต้องการ
ราคา 7,500 บาท

Mod. 5122 Case
กระเป๋า Airtight Hard Case Made in Italy ปกป้องอุปกรณ์ภายในสูงสุด ป้องกันน้ำ กันกระแทก และกันฝุ่น ระบบล็อกเปิดง่าย แต่แน่นหนา พร้อม O-ring กันน้ำ มีล้อลาก ข้างตัวล็อกมีรูสำหรับคล้องกุญแจ เพิ่มความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ภายใน วาวล์สำหรับปรับแรงดันภายในกระเป๋าโดยอัตโนมัติสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือการเดินทางที่มีการปรับเปลี่ยนความดันอากาศ หูหิ้วแบบ Soft Grip Rubber นุ่มมือ ไม่กดเวลาหิ้ว มีช่องเขียนป้ายชื่อด้านหน้า น้ำหนักกระเป๋าเปล่า 6 กิโลกรัม แรงยกตัวรองรับอุปกรณ์ได้มากสุดถึง 21.5 กิโลกรัมโดยที่ไม่จม มาพร้อมช่องกันกระแทกภายในที่จัดแบ่งได้ตามความต้องการ
ราคา 7,900 บาท

Mod. 5326 Case
กระเป๋า Airtight Hard Case Made in Italy ปกป้องอุปกรณ์ภายในสูงสุด ป้องกันน้ำ กันกระแทก และกันฝุ่น ระบบล็อกเปิดง่าย แต่แน่นหนา พร้อม O-ring กันน้ำ มีล้อลาก ข้างตัวล็อกมีรูสำหรับคล้องกุญแจ เพิ่มความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ภายใน วาวล์สำหรับปรับแรงดันภายในกระเป๋าโดยอัตโนมัติสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือการเดินทางที่มีการปรับเปลี่ยนความดันอากาศ หูหิ้วแบบ Soft Grip Rubber นุ่มมือ ไม่กดเวลาหิ้ว มีช่องเขียนป้ายชื่อด้านหน้า น้ำหนักกระเป๋าเปล่า 6 กิโลกรัม แรงยกตัวรองรับอุปกรณ์ได้มากสุดถึง 21.5 กิโลกรัมโดยที่ไม่จม มาพร้อมช่องกันกระแทกภายในที่จัดแบ่งได้ตามความต้องการ
ราคา 11,500 บาท